Dades client


Dades personals

Dades contacte

(Informar com a mínim un dels dos)

Seguretat

Adreça enviament

Dades facturacióAdreça facturació

Copia l'adreça d'enviament

LOPD

Als efectes del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d'un fitxer de la nostra titularitat, amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a la nostra adreá de contacte. En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Al fer clic en el botó 'Guardar' que apareix a continuació s'accepta la política de privacitat.
Subscriure's de la newsletter

  
932 742 613
Email